Εγγυήσεις Εργασιών

Στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Οδοντιατρικό Κέντρο διακρινόμαστε για την υψηλή αυτοπεποίθηση ως προς το άριστο επίπεδο των υπηρεσιών μας και την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας, που την τεκμηριώνουμε με την παροχή γραπτής εγγύησης για εργασίες που επιτελούνται στο χώρο μας.

Η ποιότητά μας διασφαλίζεται από:

 • Την άριστη επιστημονική κατάρτιση της ομάδας μας.
 • Τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων κορυφαίας τεχνολογίας, εγγυώμενη από μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οίκους.
 • Την επιλογή των καλύτερων διαθέσιμων οδοντιατρικών υλικών και προϊόντων της διεθνούς αγοράς, για την οποία σας παρέχουμε γραπτή βεβαίωση.


Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών μας είναι εμφανές καθόλη την διάρκεια της θεραπείας. Η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι δυσλειτουργίες ή προβλήματα επί των οδοντιατρικών μας παρεμβάσεων, επισυμβαίνουν σπάνια. Η όποια δυσαρέσκεια του ασθενούς με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σχεδόν πάντα εμφανής μέσα στους πρώτους 2 μήνες.

Παρόλα αυτά, το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Οδοντιατρικό Κέντρο παρέχει, όχι μόνο, σημαντικά εκτεταμένη περίοδο εγγύησης αλλά με ιδιαίτερη τιμή σας παρουσιάζουμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα εγγύησης οδοντιατρικών εργασιών που υπάρχουν στο διεθνή χώρο!

Εργασία Έτη εγγύησης
Ολικές Οδοντοστοιχίες
1 έτος
Μερικές Οδοντοστοιχίες
2 έτη
Έμφραξη (σφράγισμα)
2 έτη
Όψεις πορσελάνης
2 έτη
Στεφάνες (θήκες)
3 έτη
Γέφυρες
3 έτη
Εμφυτεύματα (μόνο το προϊόν)
5 έτη

Η εγγύηση μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί, κάτω από όρους:

 • Αν παραμεληθεί η στοματική υγιεινή.
 • Δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του οδοντιάτρου.
 • Δεν ακολουθήσει τους προγραμματισμένους επανελέγχους, τουλάχιστον μια φορά στους 6 μήνες.
 • Εάν κινητές αποκαταστάσεις όπως μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες δεν χρησιμοποιηθούν ή φυλαχθούν σωστά.
 • Εάν υπάρξει υποχώρηση ιστού των οστών ή των ούλων.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος, π.χ. πτώση ολικής οδοντοστοιχίας.
 • Εάν υπάρξει σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους.
 • Σε περίπτωση που προκύψει συστηματική ασθένεια που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση των οδόντων (π.χ. διαβήτης, επιληψία, οστεοπόρωση, καταστάσεις μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία).

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα δόντια μπορεί να υποστούν τραύμα κατά τη διενέργεια σύνθετων προσθετικών εργασιών, όπως οι γέφυρες και οι στεφάνες που βιβλιογραφικώς οδηγούνται σε ενδορριζική θεραπεία σε δεύτερο χρόνο.

Το Αριστοτέλειο Οδοντιατρικό Κέντρο δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον ακτινολογικό έλεγχο του ασθενούς και δεν ήταν αναμενόμενα ή προβλέψιμα κατά την διάρκεια της θεραπείας του στο Αριστοτέλειο Οδοντιατρικό Κέντρο.