Αναγεννητική τεχνική στην ενδοδοντία

Η αναγεννητική ενδοδοντική τεχνική είναι μια βιολογικά βασισμένη προσέγγιση κατά την οποία προκαλείται  αιμορραγία από την περιακρορριζική περιοχή στο ριζικό σωλήνα, δημιουργώντας έτσι αναγεννητικό ζωτικό ιστό που παρέχει φυσική άμυνα κατά της επαναμόλυνσης.

Εξ ορισμού, βιοδραστικό σημαίνει ότι έχει βιολογικό αποτέλεσμα. Η βιοδραστική ενδοδοντική τεχνική επιτυγχάνεται με τη διενέργεια αναγεννητικών επεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αναγεννητική ενδοδοντική τεχνική είναι μια βιολογικά βασισμένη τεχνική σχεδιασμένη για να αντικαταστήσει φυσιολογικά τις κατεστραμμένες δομές των δοντιών, συμπεριλαμβανομένων των δομών οδοντίνης και ρίζας, καθώς και του συμπλέγματος πολφούοδοντίνης

Αρχικά η αναγεννητική ενδοδοντική τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε νεκρωμένα δόντια με αδιάπλαστα ακρορρίζια  προκειμένου να επιτευχθεί η διαπλασή του ακρορριζίου και η αναπτυξή των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα. Μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε σε νεκρωμένα μόνιμά δόντια , ζωντανά μόνιμα δόντια , δόντια με απορρόφηση ρίζας (ιστορικό τραύματος) και σε επανάληψη θεραπείας δοντιών που έχουν κλείσει οι ριζικοί σωλήνες με γουταπέρκα και φύραμα

Στη συμβατική ενδοδοντική θεραπεία, ο ριζικός σωλήνας εμφράσεται με βιοσυμβατά  υλικά, όπως η γουταπέρκα και το φύραμα, ενώ στην αναγεννητική ενδοδοντική θεραπεία ο ριζικός σωλήνας  γεμίζει με τον ιστό του ίδιου του ξενιστή (δηλ. αίμα).

Μεθοδολογία

Μετά τη λήψη περιακρορριζικών ακτινογραφιών  και κλινικής έξετασης ,αφού γίνει η διάγνωσή περιακρορριζικής  βλάβης ή βλάβης του πολφού και εφόσον το δόντι δεν χρειάζεται αποκατάσταση με άξονα και ανασύσταση μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναγεννητική τεχνική. Αρχικά το δόντι αναισθητοποιείται και τοποθετείται ελαστικός απομονωτήρας

Μόλις επιτευχθεί η πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα με  τα μικροεργαλεία τα οποία  χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με  εντοπιστή ακρορριζίου,πραγματοποιείται  μια περιακρορριζική ακτινογραφία για τον προσδιορισμό του μήκους εργασίας. Μετά την προετοιμασία του ριζίκού σωλήνα  γίνονται διακλυσμοί  με 1,5% υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) ώστε  να αποφευχθεί η καταστροφή των  βλαστοκυττάρωνΑφού προετοιμαστεί ο ριζικός σωλήνας με NaOCl, θα πρέπει να στεγνώσει και να γίνει διακλυσμός με 17% αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) πριν τοποθετηθεί υδροξείδιο του ασβεστίου.

Στη συνέχεια, τοποθετείται στο δόντι αποστειρωμένο σφαιρίδιο βάμβακος και προσωρινό υλικό έμφραξης. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να ζητηθεί από τον ασθενή να επιστρέψει σε μία έως τέσσερις εβδομάδες για επανέλεγχο.

Στο δεύτερο ραντεβού αναγεννητικής ενδοδοντικής θεραπείας, ο οδοντίατρος θα πρέπει να αξιολογήσει την ανταπόκριση του ασθενούς στην αρχική αναγεννητική θεραπεία. Εάν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα επίμονης φλεγμονής , θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανάληψης της πρώτης θεραπείας.

Εάν το δόντι είναι ασυμπτωματικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεπιβακαΐνη 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό για τοπική αναισθησία .Αφού τοποθετηθεί  ελαστικός απομονωτήρας και επιτευχθεί η πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα, χρησιμοποιείται 17% EDTA για διακλυσμό. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τη χρήση μικροεργαλείων  για την αφαίρεση του υδροξειδίου του ασβεστίου και την προετοιμασία της οδοντίνης. Ο ριζικός σωλήνας στεγνώνει και στη συνέχεια προκαλείται αιμορραγία με ένα μικροεργαλείο  που διαπερνά 1 έως 2 mm το ακρορριζικό τρήμα

Η πρόκληση περιακροριζικής αιμορραγίας στο ριζικό σωλήνα είναι απαραίτητη στις αναγεννητικές ενδοδοντικές επεμβάσεις. Αυτή η αιμορραγία δημιουργεί ενώσεις των βλαστοκυττάρων και των αυξητικών  παραγόντων που προέρχονται από το αίμα

Αφού τοποθετηθεί μια απορροφήσιμη μήτρα κολλαγόνου πάνω από τον θρόμβο αίματος, ένα βιοκεραμικό υλικό τοποθετείται απευθείας πάνω από τη μήτρα κολλαγόνου και στη συνέχεια  τοποθετείται υαλοϊονομερής κονία πάνω από το βιοκεραμικό υλικό.Τέλος, τοποθετείται μια σύνθετη ρητίνη για την τελική αποκατάσταση και λαμβάνεται μια τελική ακτινογραφία. Ο ασθενής θα πρέπει να τεθεί σε επανέλεγχο ανά έξι μήνες για τρία χρόνια, όπως υπαγορεύει το πρωτόκολλο.

Κλινικά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο πρωταρχικός στόχος της αναγεννητικής ενδοδοντικής θεραπείας είναι η εξάλειψη των συμπτωμάτων. Οι δευτερεύοντες στόχοι περιλαμβάνουν την ακτινογραφική επούλωση και τη συνεχή ανάπτυξη της ρίζας και ένας τριτογενής στόχος είναι μια θετική ανταπόκριση του δοντιού  στη θερμική δοκιμή ή  στη χρήση ηλεκτρικού δοκιμαστήρα.

Αν και η βασική αναγεννητική τεχνική είναι παρόμοια όταν εκτελείται σε δόντια με αδιάπλαστα ακρορρίζια, μόνιμα δόντια με νεκρωμένο ή ζωντανό πολφό, υπάρχουν ορισμένες κλινικές παραλλαγές.

Μόνιμα δόντια με νεκρωμένο πολφό και αδιάπλαστα ακρορρίζια

 Απαιτείται αφαίρεση του νεκρωμένου πολφού  με ελάχιστη προετοιμασία του ριζικού σωλήνα , επειδή τα τοιχώματα του είναι λεπτά και η υπερβολική προετοιμασία μπορεί να αποδυναμώσει τη δομή της ρίζας, καθιστώντας την ευαίσθητη σε κάταγμα

Μόνιμα δόντια με νεκρό πολφό

 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, οι αναγεννητικές ενδοδοντικές επεμβάσεις απαιτούν πλήρη μηχανικό καθαρισμό για να βοηθήσει στην απομάκρυνση του νεκρού πολφικού ιστού

Μόνιμα δόντια με ζωντανό πολφό

 Η αναγεννητική ενδοδοντική θεραπεία ακολουθεί τα ίδια βήματα που χρησιμοποιούνται για μόνιμα δόντια με νεκρό πολφό. Επειδή όμως υπάρχουν ελάχιστα έως και καθόλου βατκήρια στον πολφό , αυτά τα δόντια μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μία μόνο επίσκεψη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου στο ριζικό σωλήνα

Τραυματισμένα δόντια με εξωτερική απορρόφηση ρίζας

Οι αναγεννητικές ενδοδοντικές επεμβάσεις στα δόντια αυτά είναι όμοιες με την τεχνική που χρησιμοποιείται για τα μόνιμα δόντια με αδιάπλαστα ακρορρίζια και νεκρό πολφό. Αυτή η θεραπεία πραγματοποιείται με ελάχιστη προετοιμασία του ριζικού σωλήνα προκειμένου να αποφευχθεί η λέπτυνση των τοιχωμάτων του και η αποδυνάμωση της δομής της ρίζας.


Σε αντίθεση με τη συμβατική ενδοδοντική θεραπεία, η αναγεννητική ενδοδοντική θεραπεία προσφέρει στους οδοντιάτρους και στους ασθενείς μια πιο βιολογική προσέγγιση. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει προετοιμασία του ριζικού σωλήνα ακολουθούμενη από την πρόκληση αιμορραγίας από την περιακρορριζική περιοχή του ριζικού σωλήνα. Οι ζωτικοί ιστοί που δημιουργούνται στο ριζικό σωλήνα μετά από μια διαδικασία αναγέννησης παρέχουν μια φυσική άμυνα έναντι της επαναμόλυνσης από παθογόνα βακτήρια.

Αν η κατοικία σας είναι εκτός νομού Θεσσαλονίκης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές που αποσκοπούν στην καλύτερη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή σας.