Ολική Οδοντοστοιχία

Η ολική οδοντοστοιχία είναι μια αφαιρούμενη αποκατάσταση για τα ελλείποντα δόντια. Οι ολικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται όταν λείπουν όλα τα δόντια. Μπορεί να είναι συμβατικές δηλαδή να τοποθετούνται μετά από μια σειρά ραντεβού ή άμεσες .

Οι άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται εκ των προτέρων και μπορούν να τοποθετηθούν μόλις αφαιρεθούν τα δόντια. Ένα μειονέκτημα των άμεσων οδοντοστοιχιών είναι ότι απαιτούν περισσότερες προσαρμογές καθώς το οστό και τα ούλα της γνάθου συρρικνώνονται κατά τη διαδικασία της επούλωσης. Γενικότερα θεωρούνται ως προσωρινή λύση.

Η διαδικασία της συμβατικής ολικής οδοντοστοιχίας απαιτεί μια σειρά από ραντεβού στα οποία ο προσθετολόγος κάνοντας τις απαραίτητες καταγραφές ,καθορίζοντας το σχήμα και το χρώμα των δοντιών δίνει οδηγίες στον οδοντοτεχνίτη για να κατασκευάσει την οδοντοστοιχία. Θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται λίγο περίεργα με την οδοντοστοιχία τον πρώτο καιρό μέχρι να την συνηθίσει. Ο ερεθισμός των ούλων και η ενόχληση είναι φυσιολογικά. Με την πάροδο του χρόνου μειώνονται στο ελάχιστο.

Στην αρχή ο ασθενής θα πρέπει να τρέφεται με μαλακές τροφές κομμένες σε μικρά κομμάτια και να μασά και από τις δύο πλευρές έως ότου συνηθίσει τις οδοντοστοιχίες. Μετά μπορεί να επιστρέψει στις διατροφικές του συνήθειες. Καλό είναι να αποφεύγονται κολλώδης και σκληρές τροφές.