Πολφοτομή

Βασικός στόχος στην παιδοδοντιατρική είναι η διατήρηση της ακεραιότητας των νεογιλών δοντιών και των ιστών τους μέχρι να πραγματοποιηθεί η φυσιολογική διαδικασία της απώλειας τους. Η πολφοτομή εξυπηρετεί έναν τέτοιο σκοπό χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και τεχνικές για την διατήρηση των νεογιλών δοντιών

Πολφοτομή είναι η διαδικασία αποκοπής και απομάκρυνσης του μυλικού μέρους του πολφού και η τοποθέτηση στην θέση του κατάλληλου φαρμάκου με σκοπό τη διατήρηση της ζωτικότητας του ριζικού τμήματος του πολφού.

Ως ενδείξεις καταγράφονται:

Αποκάλυψη υγιούς πολφού από: α. βαθιά τερηδόνα, β. μηχανικό αίτιο, γ. τραυματισμό δοντιού όπου η απορρόφηση της ρίζας είναι μικρότερη από 2/3.

Αντένδειξη αποτελεί η μη αναστρέψιμη φλεγμονή ή νέκρωση του πολφού.

Όσον αφορά την τενχική της  πολφοτομής  μετά από αναισθησία και απομόνωση του δοντιού με ελαστικό απομονωτήρα, παρασκευάζεται η κοιλότητα και με στρογγυλή εγγλυφίδα αφαιρείται η τερηδόνα. Στο στάδιο αυτό παρότι τις περισσότερες φορές η αποκάλυψη του πολφού είναι αναπόφευκτη γίνεται προσπάθεια διατήρησης του υπερπολφικού τοιχώματος. Στη συνέχεια η διείσδυση στον πολφό γίνεται στα σημεία που αντιστοιχούν στα πολφικά κέρατα με αυλακωτή εγγλυφίδα . Ενώνοντας τα σημεία διείσδυσης στα πολφικά κέρατα αποσπάται και απομακρύνεται το υπερπολφικό τοίχωμα, χωρίς τον κίνδυνο διάτρησης του υποπολφικού τοιχώματος.

Με στρογγυλή εγγλυφίδα  αποκόπτεται ο μυλικός πολφός μέχρι τα στόμια των ριζικών σωλήνων προσέχοντας να μην γίνει διάτρηση του υποπολφικού τοιχώματος. Στην συνέχεια ακολουθεί αιμόσταση με σφαιρίδια βάμβακος για 5 λεπτά.

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται αιμόσταση και υπάρχει παρατεταμένη αιμορραγία του ριζικού πολφού στην περιοχή αποκοπής του,  η πολφοτομή αντενδείκνυται. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η ενδοδοντική θεραπεία.