Στεφάνες – Γέφυρες

Οι οδοντιατρικές στεφάνες και οι γέφυρες έχουν αρκετές χρήσεις σήμερα. Πιο συχνό παράδειγμα, η ανάγκη αναπλήρωσης απολεσθέντος δοντίου, όπου εκτός από το αισθητικό ζήτημα που προκύπτει, επηρεάζονται και τα παρακείμενα δόντια που αρχίζουν να μετατοπίζονται με τάση να καλύψουν το διάστημα που δημιουργήθηκε. Έτσι, η καθυστέρηση αποκατάστασης του κενού μπορεί να προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην οδοντοστοιχία μας.

Τι είναι η στεφάνη (θήκη);

Στεφάνη(θήκη) καλείται η οδοντική αποκατάσταση που καλύπτει ή επικάθεται στο δόντι ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό μέγεθος, σχήμα και λειτουργικότητα. Σκοπός είναι η ενίσχυση ή αισθητική βελτίωση του δοντιού. Η στεφάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

  • Αποκατάσταση εκτεταμένα τερηδονισμένων δοντιών όπου δεν υπάρχει αρκετός οδοντικός ιστός για να υποστηρίξει μια αποκατάσταση με έμφραξη.

  • Προσκόλληση γέφυρας για την αποκατάσταση δοντιού που λείπει.

  • Για προστασία αδύναμου δοντιού από κάταγμα

  • Αποκατάσταση σπασμένου δοντιού.

  • Κάλυψη κακοσχηματισμένου ή δύσχρωμου δοντιού

  • Κάλυψη επί οδοντικού εμφυτεύματος

Πώς λειτουργούν οι γέφυρες;

Η αποκατάσταση με γέφυρα μπορεί να προταθεί όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια. Οι κενοί χώροι που απομένουν μετά την απώλεια δοντιού μπορεί να προκαλέσουν την μετατόπιση των υγιών δοντιών, με τελικό αποτέλεσμα την κακή σύγκλειση. Επιπλέον, η ανισορροπία που προκαλείται από την απώλεια δοντιών μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση περιοδοντίτιδας και διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Έτσι, οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δόντια. Οι γέφυρες καλύπτουν τον κενό χώρο και είτε προσκολλώνται σε υγιή δόντια είτε σε εμφυτεύματα που περιβάλλουν τον κενό χώρο. Ο Οδοντίατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιά επιλογή να ακολουθήσετε, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η θέση του δοντιού (ή των δοντιών) που λείπουν , η λειτουργία του, το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα και το κόστος.

Από τι υλικό κατασκευάζονται οι στεφάνες και οι γέφυρες;

Για την κατασκευή τόσο των στεφανών όσο και των γεφυρών, χρησιμοποιείται ένα εύρος διαφορετικών υλικών, κράματα μετάλλων, κεραμικά, πορσελάνη, συνθετική ρητίνη ή συνδυασμός αυτών. Κατά την κατασκευή της στεφάνης/γέφυρας το υλικό συχνά υφίσταται επεξεργασία ώστε η τελική απόχρωση να εναρμονίζεται με αυτή των φυσικών δοντιών σας.

Στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Οδοντιατρικό Κέντρο συνδυάζουμε την υψηλή αισθητική με την άριστη λειτουργικότητα. Για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα της τεχνητής στεφάνης και γέφυρας, αναλύονται παράγοντες όπως το χρώμα, η σύγκλειση, το σχήμα και μήκος των φυσικών σας δοντιών από εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό.

Πώς τοποθετείται η στεφάνη και η γέφυρα;

Για την ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτούνται αρκετά τεχνικά στάδια και συνήθως δύο οδοντιατρικές επισκέψεις. Ο οδοντίατρος προετοιμάζει το δόντι (ή τα δόντια) αφαιρώντας τμήμα της εξωτερικής του επιφάνειας ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος που θα εφαρμοστεί η στεφάνη( ή η γέφυρα). Σε κάποιες περιπτώσεις όπου απαιτείται στήριξη της στεφάνης από επιπρόσθετη οδοντική δομή μπορεί να είναι αναγκαία η πρότερη αναμόρφωση του δοντιού (ή των δοντιών).

Στην συνέχεια λαμβάνεται το ακριβές αντίγραφο του δοντιού (ή των δοντιών), αφού έχει υποστεί την όποια απαραίτητη προετοιμασία και το αποτύπωμα αποστέλλεται σε ειδικό οδοντοτεχνίτη (μαζί με τις έγγραφες οδηγίες και συστάσεις του οδοντιάτρου) όπου και χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την ανάπτυξη του τελικού σχήματος και μεγέθους της στεφάνης ή της γέφυρας.

Όσο διάστημα κατασκευάζεται η τελική στεφάνη ή γέφυρα, τοποθετείται μια προσωρινή κάλυψη. Όταν η τελική εργασία (στεφάνη ή γέφυρα) είναι έτοιμη, ο οδοντίατρος την τοποθετεί και προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Η στεφάνη ή γέφυρα λαμβάνει την τελική της θέση όταν το λειτουργικό αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα ικανοποιούν πλήρως εσάς και τον οδοντίατρό σας.

Πόσο καιρό αντέχουν συνήθως οι στεφάνες και οι γέφυρες;

Ενώ οι στεφάνες και οι γέφυρες μπορεί να κρατήσουν για μια ζωή, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χαλαρώσουν ή να πέσουν. Το πιο σημαντικό βήμα στην επιμήκυνση της λειτουργικότητας μιας στεφάνης ή γέφυρας είναι η εφαρμογή καλής στοματικής υγιεινής. Μια γέφυρα μπορεί να χάσει την στήριξή της εάν τα υποκείμενα δόντια ή οστό υποστούν βλάβη από περιοδοντική νόσο.

Για την αποφυγή βλάβης στην νέα σας στεφάνη ή γέφυρα, αποφύγετε την μάσηση σκληρών τροφών, πάγου ή άλλων σκληρών αντικειμένων, όπως μολύβια. Βουρτσίστε δύο φορές την ημέρα και κάντε χρήση οδοντικού νήματος για να απομακρύνετε την πλάκα. Να επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για την διενέργεια οδοντικού καθαρισμού.

Ακίνητη Προσθετική - Στεφάνη

Ακίνητη Προσθετική - Γέφυρα