Τμήμα Γενικής Οδοντιατρικής

Ο Γενικός Οδοντίατρος (Χειρουργός Οδοντίατρος) είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε από τα καθημερινά προβλήματα που μπορεί

να προκύψουν στη στοματική κοιλότητα κάποιου ασθενή. Είναι ο Οδοντίατρος, ο οποίος συνήθως καλείται να αντιμετωπίσει έκτακτα ή λιγότερο σύνθετα περιστατικά, αναλαμβάνει τη λήψη και ενημέρωση του ιστορικού του ασθενή και είναι υπεύθυνος για την τακτική παρακολούθηση της στοματικής του υγείας.

Το ευρύτερο φάσμα της Γενικής Οδοντιατρικής περιλαμβάνει όλες τις κλασικές οδοντιατρικές θεραπείες, όπως καθαρισμό δοντιών, λεύκανση, εμφράξεις (σφραγίσματα), απλές απονευρώσεις και εξαγωγές δοντιών.

Ο Γενικός Οδοντίατρος είναι σε θέση να προσφέρει τα μέγιστα και να αποδώσει καλύτερα το εύρος του γνωστικού του πεδίου όταν υπάρχει η δυνατότητα γνωμοδότησης και καθοδήγησης από έμπειρο και εξειδικευμένο σε τομείς οδοντιατρικό δυναμικό.

Η ομάδα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Οδοντιατρικού Κέντρου διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και για το πρωτοποριακό για τον Ελληνικό χώρο εγχείρημα παροχής όλου του φάσματος των οδοντιατρικών υπηρεσιών σε ένα χώρο.