Ενδοδοντική θεραπεία (Απονεύρωση)

Τι είναι η θεραπεία του ριζικού σωλήνα ή ενδοδοντική θεραπεία;

Είναι δύο πιο δόκιμοι όροι για να περιγράψουμε την διαδικασία που αποκαλείται κοινώς “απονεύρωση”. Είναι το σύνολο των επεμβάσεων που επιτελούνται για να αντιμετωπίσουμε μη αναστρέψιμες βλάβες του πολφού του δοντιού ή των περιακρορριζικών ή περιοδοντικών ιστών που έχουν ως αίτιο τον πολφό του δοντιού, ώστε να διατηρήσουμε το δόντι στο στόμα και να αποφύγουμε την εξαγωγή.

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η ενδοδοντική θεραπεία;

Η Ενδοδοντική θεραπεία είναι αναπόφευκτη όταν η νεύρωση ή η αγγείωση του δοντιού έχει υποστεί βλάβη από τερηδόνα ή τραυματισμό. Η μόλυνση μπορεί μπορεί να μεταδοθεί μέσω των ριζικών σωλήνων του δοντιού οδηγώντας σε σχηματισμό αποστήματος.

Ποιός εφαρμόζει την Ενδοδοντική θεραπεία;

Η εφαρμογή της ενδοδοντικής θεραπείας απαιτεί την παρουσία έμπειρου οδοντιάτρου και ίσως χρειαστεί περισσότερα από ένα ραντεβού.

Πώς γίνεται η Ενδοδοντική θεραπεία;

Το σύνολο της Ενδοδοντικής θεραπείας θα μπορούσε να διακριθεί στα ακόλουθα στάδια:

  1. Ο επιμολυσμένος πολφός αφαιρείται (εκπόλφωση) στην πρώτη συνεδρία.

  2. Αν υπάρχει πιθανό απόστημα παροχετεύεται στην ίδια συνεδρία.

  3. Στην συνέχεια καθαρίζονται οι ριζικοί σωλήνες και διαμορφώνονται κατάλληλα (διεύρυνση) για την έμφραξη.

  4. Τοποθετείται μια προσωρινή έμφραξη.

  5. Δίνεται χρόνος αποθεραπείας και αποδρομής της φλεγμονής.

  6. Μετά την πάροδο κάποιων ημερών επανεξετάζεται η κατάσταση του δοντιού.

  7. Όταν έχει υποστρέψει η φλεγμονή και το δόντι έχει καθαρίσει, διενεργείται η μόνιμη έμφραξη.

Γιατί να ακολουθήσω Ενδοδοντική θεραπεία;

Εάν δεν εφαρμοστεί ενδοδοντική θεραπεία, η φλεγμονή εξελίσσεται, επεκτείνεται και το δόντι θα πρέπει να αφαιρεθεί. Κάποιοι ασθενείς προτιμούν την διενέργεια εξαγωγής του δοντιού. Η σύστασή μας είναι πάντα να διατηρούνται όσα περισσότερα φυσικά δόντια είναι δυνατό.

Αν η κατοικία σας είναι εκτός νομού Θεσσαλονίκης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές που αποσκοπούν στην καλύτερη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή σας.