Όψεις Πορσελάνης

Τι είναι ο βρουξισμός;

Ο Βρουξισμός (κοινώς το τρίξιμο ή κροτάλισμα των δοντιών)είναι μια ακούσια περιαγωγική κίνηση της κάτω γνάθου, όταν βρίσκεται σε θέση κεντρικής σύγκλεισης, δηλαδή όταν το στόμα είναι κλειστό και οι μασητικές επιφάνειες των δοντιών της άνω και της κάτω γνάθου έρχονται σε συνεχή επαφή. Πιο απλά, βρουξισμός είναι ο ακούσιος επαναλαμβανόμενος τριγμός των δοντιών, που συμβαίνει σε μη καθορισμένη χρονική βάση.

Μπορεί ο βρουξισμός να προκαλέσει προβλήματα;

Ο βρουξισμός συχνά υποτιμάται και αξιολογείται ως μια αθώα αν και ενοχλητική συνήθεια. Κάποια άτομα αναπτύσσουν βρουξισμό λόγω της αδυναμίας τους να διαχειριστούν το άγχος.

Η αλήθεια είναι ότι ο βρουξισμός μπορεί να τροποποίησει την σχέση σύγκλισης και, ακόμα χειρότερα, να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σοβαρές βλάβες σε δόντια και γνάθο.

Οι κυριότερες πιθανές επιπτώσεις του βρουξισμού είναι:

 • Κάταγμα ή και απώλεια δοντιών
 
 • Βραδεία αποτριβή της αδαμαντίνης των δοντιών με αποκάλυψη σταδιακά της οδοντίνης (εσωτερικό του δοντιού)
 
 • Τραυματισμός του εσωτερικού μέρους της παρειάς
 
 • Πόνος στην κροταφογναθική διάρθρωση
 
 • Αμφίπλευρη συγχειλίτιδα
 
 • Πονοκέφαλοι
 
 • Ωταλγίες
 
 • Πόνος στο πρόσωπο
 
 • Μείωση της μεσογναθικής απόστασης  (της απόσταση του μέσου της άνω γνάθου από το μέσο της κάτω γνάθου)
 
 • Παρέκκλιση της γνάθου
 
 • Υπερευαισθησία δοντιών

Ποιά είναι τα αίτια του βρουξισμού;

Ως τα κυριότερα αίτια του βρουξισμού, θεωρούνται τα ακόλουθα:

 •  Η προσωπικότητα του ατόμου και η παρουσία στρεσογόνων παραγόντων
 
 •  Οδοντογενή προβλήματα
 
 •  Κακή σύγκλειση των γνάθων, έλλειψη οδόντων, κακή ευθυγράμμιση οδόντων, κακοτεχνίες από προηγηθείσες οδοντιατρικές εργασίες
 
 •  Άλγος της κροταφογναθικής άρθρωσης ή των μασητηρίων μυών

Τι γίνεται με τον βρουξισμό στα παιδιά;

Στα παιδιά ο βρουξισμός μπορεί να αποτελεί την απάντηση στην εκδήλωση άλγους κάποιας άλλης περιοχής του σώματος (π.χ ωταλγία, φαρυγγαλγία).

Επιπλέον, θεωρείται ότι τα υπερκινητικά παιδιά εμφανίζουν ίσως σε μεγαλύτερο ποσοστό τριγμό δοντιών ή σφίξιμο γνάθων.

Τι μπορώ να κάνω αν παρουσιάζω βρουξισμό;

Κατά τη διάρκεια του τακτικού οδοντιατρικού ελέγχου, πρέπει να γίνεται επισταμένος έλεγχος για σημεία βρουξισμού. Αυτός συνήθως επιβεβαιώνεται από την παρουσία επιπεδωμένων φυμάτων των δοντιών.

Το θεραπευτικό πλάνο που θα σχεδιαστεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η  έκταση και οι επιπλοκές της νόσου, η ηλικία και το ατομικό ιστορικό του ασθενούς, αλλά κυρίως οι προσδοκίες του ασθενούς και η δεκτικότητα του στην εφαρμογή διαφόρων τεχνικών.

Έτσι, κατά περίπτωση σχεδιάζεται:

 • Προσπάθεια αντιμετώπισης διαταραχών σύγκλισης ή άλλων οδοντιατρικών προβλημάτων, που μπορεί να είναι υποκείμενα αίτια και να ευθύνονται μερικώς για την εμφάνιση βρουξισμού

 • Αποκατάσταση των φθαρμένων και υπερευαίσθητων δοντιών, που προκάλεσε ο βρουξισμός με εμφράξεις (σφραγίσματα), απονευρώσεις, γέφυρες, τεχνητές οδοντοστοιχίες, κ.α

 • Χρήση νυχτερινού νάρθηκα τριγμού.

Ο νάρθηκας αυτός κατασκευάζεται εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή και μπορούμε να τον προσομοιάσουμε με τους προστατευτικούς νάρθηκες που φορούν οι αθλητές. Μπορεί να εφαρμοστεί στα πάνω ή στα κάτω δόντια, με κριτήριο την καλύτερη εφαρμογή και την διευκόλυνση του ασθενούς. Πρέπει να σημειωθεί, ότι  ο νάρθηκας  δεν σταματά τον βρουξισμό αλλά αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του. Οι ακούσιες κινήσεις της κάτω γνάθου γίνονται πάνω στο νάρθηκα, με αποτέλεσμα να προστατεύονται τα δόντια από την αποτριβή που προξενεί ο βρουξισμός. Ο νυκτερινός νάρθηκας απομακρύνεται κατά την διάρκεια γεύματος, ενώ η διάρκεια της εφαρμογής του μπορεί να είναι από βδομάδες μέχρι πολλούς μήνες. Συνήθως μετά τις πρώτες εφαρμογές γίνεται καλά ανεκτός από τους ασθενείς.

Στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Οδοντιατρικό Κέντρο παρέχουμε όλο το φάσμα των επιλογών για την αντιμέτωπιση των επιπλοκών και των αιτιών του βρουξισμού. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και η από κοινού κατάρτιση ενός απόλυτα εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες του ασθενούς.

Βρουξισμός

Αν η κατοικία σας είναι εκτός νομού Θεσσαλονίκης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές που αποσκοπούν στην καλύτερη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή σας.